• ...
دلیل عدم ارسال ایمیل فعالسازی
چرا ایمیل فعالسازی ارسال نمی شود؟؟؟
1395/11/04 ادامه مطلب


ثبت نام آغاز شد!
با عرض پوزش بدلیل تأخیر پیش آمده، به اطلاع می رساند که فرآیند ثبت نام فعال شد.
1395/10/30 ادامه مطلبدوشنبه 02 بهمن ماه 1396

تا همایش ...

0-1
آخرین مهلت ثبت نام : 19 بهمن ماه 95 (تمدید شد!)
تاریخ شروع همایش :   7 اسفندماه 95
برگزار کنندگان
حامیان